Anadolu Stok Forum - Türkiye'nin ilk ve tek stok fotoğrafçılık forumu

Orjinalini görmek için tıklayınız: Shutterstock - Kabul edilmeme nedenleri
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
Shutterstock'a yolladığınız fotoğraflar belirli sebeplerden dolayı kabul edilmeyebilir. Ajanstan mail adresinize gönderilen kabul edilmeme nedenlerini aşağıda sıralamaya çalıştık.

1 - Focus - Subject is blurry, too soft, or out of focus when viewed at full resolution.
1 - Odaklanma - Tam çözünürlükte bakıldığında süje bulanık, çok yumuşak veya odak dışı.

2 - Noise - Image contains excessive noise, grain, artifacts, and/or is poorly rasterized.
2 - Gürültü (istenmeyen noktalar) - Görsel aşırı derecede istenmeyen nokta, gümüş partiküller, yapaylık içermekte ve/veya kötü şekilde piksellenmiş.

3 - Poor Lighting - Image has exposure issues, unfavorable lighting conditions and/or incorrect white balance. 
3 - Kötü ışıklandırma - Görselin pozlandırma sorunları, elverişsiz ışıklandırma koşulları ve/veya yanlış beyaz dengesi var.

4 - Keywords - All of your keywords must relate to the image.
4 - Anahtar kelimeler - Tüm anahtar kelimeler görselle ilişkili olmalı.

5 - Lighting Problems - Image contains color fringing and/or inappropriate lens flares.
5 - Işıklandırma problemleri - Görsel renk saçakları ve/veya uygun olmayan lens kabarcıkları içermekte.

Not: Güneşe doğru fotoğraf çekildiğinde fotoğrafta oluşan damlacıklar, kabarcıklar "lens flares" olarak geçiyor.

6 - Dust and Scratches - Image has sensor dust or has been poorly scanned.
6 - Toz ve çizikler - Görselde toz var veya kötü şekilde taranmış.

7 - Trademark - Image/Metadata potentially infringes on intellectual property rights.
7 - Marka - Görsel/Üstveri potansiyel olarak fikri ve sınai hakları ihlal etmekte.

8 - Editing - Image and/or elements of image have been poorly isolated.
8 - Düzenleme - Görsel veya görselin öğeleri kötü şekilde izole edilmiş.

9 - File Size - File size must be under 15 MB for vectors and above 4 MB for photos.
9 - Dosya Boyutu - Dosya boyutu vektörler için 15 MB'ın altında ve fotoğraflar için 4 MB'ın üstünde olmalı.

10 - In order for this to be reviewed correctly, resubmit & tag as illustration http://goo.gl/xXGeIs
10 - Bunun doğru şekilde incelenmesi için "illustration" olarak tekrar gönderin veya etiketleyin.

Not: Bu sorunu çözmek için fotoğrafı yüklerken sağ panelden "Illust.-Clip Art" kısmını "Yes" olarak ayarlamanız gerekmekte.

11 - Overuse - Image has excessive noise reduction and/or excessive sharpening effects applied.
11 - Aşırı kullanım - Görselde aşırı miktarda gürültü (istenmeyen noktalar) azaltımı var ve/veya çok fazla keskinleştirme efekti uygulanmış.

12 - Composition - Image is poorly composed and/or poorly cropped.
12 - Derleme - Görsel kötü şekilde derlenmiş ve/veya kötü şekilde kırpılmış.

13 - Similar Submissions - Images within this submission are nearly identical or have already been approved.
13 - Benzer gönderimler - Bu gönderimdeki görseller neredeyse birbirleriyle aynı veya çoktan onaylanmış.

14 - Editorial Caption - Image requires proper caption and must be tagged as editorial.
14 - Editoryal başlık - Görsellere uygun başlık yazılmalı ve editoryal olarak etiketlenmeli.

Not: Bu sorunu çözmek basit. Aynı fotoğrafı tekrar yükleyin ve sağ panelden "editorial" kısmını "yes" olarak işaretleyin. Ayrıca fotoğrfın başlığını shutterstock'un editoryal formatında düzenleyin. 15. maddede linki mevcut.

15 - Editorial caption is missing information: [Proper DATE, MONTH and/or YEAR format required]  http://www.shutterstock.com/blog/creating-the-perfect-editorial-caption
15 - Editoryal başlık bilgisi eksik: [Uygun TARİH, AY ve/veya YIL formatı gerekli]

16 - Image does not meet our general guidelines for editorial submissions.
16 - Görsel, editoryal gönderimler için genel prensiplerimizi karşılamamaktadır.

17 - Do not include special characters in your title/caption.
17 - Başlık/manşetinize özel karakterler yazmayın.

18 - Lens Problems - Image has issues with color fringing (chromatic aberration), distracting lens flare, vignetting or distortion.
18 - Lens sorunları - Görselin renk saçaklanması, rahatsız edici lens kabarcıkları, renk ve ton çıkarma veya biçim bozulması ile ilgili sorunları var.

19 - Title - Titles must be in English, may not contain unnecessary information and must relate to the image.
19 - Başlık - Başlıklar İngilizce olmalı, gereksiz bilgi içermemeli ve görselle ilgili olmalıdır.

20 - White Balance - The incorrect white balance setting was used.
20 - Beyaz dengesi - Yanlış beyaz dengesi ayarı kullanılmış.

21 - Unacceptable for Commercial or Editorial - We cannot accept this image for commercial or editorial use.
21 - Ticari veya editoryal kullanımı için kabul edilemez - Bu görseli ticari ve editoryal kullanım için kabul edemeyiz.

22 - Glitch - There was a technical problem with your upload. Please resubmit.
22 - Hata - Fotoğraf yüklemeyle ilgili teknik bir hata oluştu. Lütfen tekrar gönderin.

23 - The Celebrities category is only for images for famous people.
23 - "Ünlüler" kategorisi sadece ünlü kişilerin görselleri içindir.

24 - Property Release - A property release is required for this image; or the attached property release does not meet our requirements or is illegible.
24 - Mülkiyet yayın izni - Bu görsel için mülkiyet izni gerekmektedir; veya yüklenen mülkiyet izni bizim gereksinimlerimizi karşılamamaktadır veya illegaldir.

25 - Incorrect Category - The selected category or categories are inappropriate for this image.
25 - Yanlış Kategori - Bu görsel için seçilmiş olan kategori veya kategoriler uygun değil.

Zamanla güncellenecektir.